Team info: TAJIKISTAN


Country flag Alexandr Ismatov
Team leader


Solekhdzhon Ruziboev Shukhrat Khuseynov Nodir Daminov Manuchehr Tursunov Kudratullo Azizullohi
Contestant Contestant Contestant Contestant Contestant